Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίας άνω των 60€

Όροι και Προϋποθέσεις αγορών

  1. Εφαρμογή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά/υπηρεσίες από την εταιρία με την επωνυμία «FROGPAW ΙΚΕ» και με το διακριτικό τίτλο «FROGPAW ΙΚΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Ψαρών αριθμός 12, Τ.Κ. 54642 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. , Α.Φ.Μ.: 054670338 της ΔΟΥ, τηλ. 2310900990 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] (εφ εξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος frogpaw.gr (εφ’ εξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

  1. Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφ’ εξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του θα πρέπει να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email) και ένα συνθηματικό (password) της επιλογής του. Αφότου ο Χρήστης πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η Εταιρία αποστέλλει ένα επιβεβαιωτικό email προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε ως στοιχείο επικοινωνίας του Χρήστη/Πελάτη, με την οποία τον πληροφορεί για το γεγονός ότι η διαδικασία εγγραφής του στο ηλεκτρονικό κατάστημα frogpaw πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Με το ίδιο, επιβεβαιωτικό email ο Χρήστης/Πελάτης καλείται να ενεργοποιήσει τη δήλωση συγκατάθεσής του για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου προς το σκοπό της αποστολής διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΕΤΑΙΡΙΑ, επιλέγοντας τον ειδικό υπερσύνδεσμο (URL) ανακατέυθυνσης στην ιστοσελία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, μοναδικό για κάθε Χρήστη/Πελάτη, που του αποστέλλεται μαζί με το αρχικό, επιβεβαιωτικό email.

Οι πληροφορίες που καταχωρεί ο Πελάτης/Χρήστης κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα frogpaw.gr ή κατά τη χρήση του παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή δικών της ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση [email protected], ζητώντας τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

  1. Παραγγελία. Υποβολή και Αποδοχή

3.1. Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας – Πρόταση για αγορά αγαθών

Η παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ από το ηλεκτρονικό κατάστημα frogpaw.gr υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπό την ενότητα «Καλάθι αγορών». Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου (αναδυόμενου παραθύρου) γνώση των όρων που αφορούν την πώληση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει, καθώς και τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία, ο Πελάτης υποχρεούται να επιλέξει την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης, Αγορών και Προστασίας των Προσωπικών μου Δεδομένων». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν την υποβολή της παραγγελίας του, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

i. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί την παραμικρή αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

ii. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

iii. Της συνολικής τιμής των προιόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν, λόγω της φύσεως των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι επιβαρύνσεις αυτές δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του Πελάτη για τον τρόπο αποστολής.

iv. Των ρυθμίσεων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες, καθώς και της πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΙΑ για την αντιμετώπιση των παραπόνων.

v. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

vi. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προιόντων στην ΕΤΑΙΡΙΑ, σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης.

vii. Ότι, σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΙΑ.

viii. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, της πληροφορίας ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

ix. Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

x. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

xi. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

xii. Κατά περίπτωση, της δυνατότητας λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας.

xiii. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπικής διαλειτουργικότητας ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση.

xiv. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

xv. Της υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΕΤΑΙΡΙΑ αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Ο Πελάτης, υποβάλλοντας την παραγγελία του, αναγνωρίζει ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

3.2. Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την ΕΤΑΙΡΙΑ, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την ΕΤΑΙΡΙΑ από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει με email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει, ενημέρωση για την επιτυχή υποβολή της. Οι ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη, μέσω της ενότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος «Ο Λογαριασμός μου» και αποστέλλονται με email. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την ενημέρωση για την επιτυχή υποβολή της παραγγελίας του και να ενημερώνει αμελλητί και εγγράφως την ΕΤΑΙΡΙΑ, το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα λήψης του ενημερωτικού email για την επιτυχή υποβολή της παραγγελίας, αναφορικά με οποιοδήποτε λάθος σε αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία που αναφέρονται στο email επιτυχούς υποβολής της παραγγελίας θα εφαρμοστούν στη σύμβαση πώλησης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς, ενώ αντίστοιχες ενημερώσεις λαμβάνουν χώρα και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά τη διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) ή ηλεκτρονικά πραγματοποιώντας είσοδο στο λογαριασμό του εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία στα πεδία «Όνομα Χρήστη» (username) και «Συνθηματικό Λογαριασμού» (password) του ακόλουθου συνδέσμου.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΙΑ, αφότου διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προιόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, ο τρόπος πληρωμής, η διεύθυνση αποστολής και τα έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης – ΕΤΑΙΡΙΑ) μόνο έπειτα από την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Περιορισμοί Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών που, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε κάποια παραγγελία ένα τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προιόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και επιστροφής των προιόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση όμως που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών, τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

  1. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προιόντων της, εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πραγματοποιηθείσες πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του. Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προιόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστοποιεί κάθε φορά στον Πελάτη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων και του τρόπου παράδοσης που αυτός θα επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΙΑ δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός τριάντα (30) ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή καθιστούν αδύνατη την παράδοση εντός της ως άνω προθεσμίας και για τον πιθανό, νέο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hello@frogpaw.gr) εντός προθεσμίας δύο ημερών από την ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για το νέο χρόνο παράδοσης. Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία, και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.

  1. Παράδοση παραγγελίας

5.1. Τόπος Παράδοσης

Τα προϊόντα αποστέλλονται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, προς δε τούτο παραδίδονται σε εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη και βαρύνουν τον ίδιο. Για κάθε τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη ή τυχόν λανθασμένη επιλογή τρόπου αποστολής από μέρους του και, ως εκ τούτου, για κάθε λανθασμένο υπολογισμό εξόδων αποστολής δεν ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΙΑ, αλλά αποκλειστικά και μόνο ο Πελάτης, ο οποίος βαρύνται με την πληρωμή τους. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός παραγγελίας), καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο). Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας, νόμιμα θεωρημένη για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομική ή άλλη Αρχή, καθώς και κάποιο επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι, μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από την πώληση.

5.2. Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται αναλόγως της διαθεσιμότητας και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και, σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΤΑΙΡΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την πραγματοποίηση της παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών, έπειτα από τον τερματισμό αυτών των καταστάσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, της μεταφοράς, της παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων, μεταβολή του εθνικού νομίσματος, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Σε μία τέτοια περίπτωση, εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

  1. Πληρωμή

Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται από τον πελάτη κατά το χρόνο της παραγγελίας. Ως τρόποι πληρωμής ορίζεται η αντικαταβολή, με τον πελάτη να επιβαρύνεται τα σχετικά έξοδα αντικαταβολής σε μία τέτοια περίπτωση, η πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, με την ΕΤΑΙΡΙΑ να δικαιούται να μετακυλίσει στον Πελάτη κάθε επιβάρυνση που πιθανώς επιβληθεί στη συναλλαγή λόγω της χρήσεως πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η πληρωμή μέσω PayPal και η κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

Η υποχρέωση πληρωμής γεννάται με την υποβολή της παραγγελίας.

Στην περίπτωση επιλογής της πληρωμής με κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, ο Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμό του ως αναφορά της πληρωμής ώστε η ΕΤΑΙΡΙΑ να δύναται να συσχετίσει την πληρωμή με την παραγγελία του Πελάτη. Επίσης, σε μία τέτοια περίπτωση, ρητά συμφωνείται ότι η παραγγελία δεν πρόκειται να αποσταλλεί στον Πελάτη μέχρι το ποσό του τιμήματος της πώλησης να εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή του τιμήματος σε αυτήν.

Σε περίπτωση μεταβολής του εθνικού νομίσματος, όλες οι παραγγελίες προϊόντων/υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι την ορισθείσα ημεροχρονολογία μεταβολής, θα εξακολουθούν να οφείλονται σε ευρώ, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει ορισθεί για την παράδοσή τους.

  1. Δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει του Ν 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013)

Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς να αναφέρει κάποιο λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει τα προϊόντα απευθείας, ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα στην έδρα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, στην παραπάνω διεύθυνση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο Πελάτης μπορεί πριν από την επιστροφή των προϊόντων να επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΙΑ, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να επιστρέψει προϊόν που έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα frogpaw.gr χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για υπηρεσίες) ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον Πελάτη με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, από το χρόνο παραλαβής και του τελευταίου, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

(β) Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην ίδια, άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς ήταν πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.), η οποία δεν θα πρέπει να έχει σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων). Σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον Πελάτη με χρέωση του ιδίου. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή κάποιου προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

(γ) Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο Πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

(δ) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται από τον Πελάτη εγγράφως με σχετική ρητή και σαφή προς τούτο δήλωσή του, προς δε τούτο ο Πελάτης δύναται να χρησιμοποιήσει και το σχετικό υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν 2251/1994 και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή http://www.efpolis.gr/el/libraryhtml?func=startdown&id=312. Η ως άνω, έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης του Πελάτη αποστέλλεται α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]r. Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

(ε) Ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε στην ΕΤΑΙΡΙΑ την υπαναχώρηση. Ο Πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

(στ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το τίμημα που εισέπραξε. Σε περίπτωση μεταβολής του εθνικού νομίσματος, η επιστροφή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με μέσο πληρωμής το νέο εθνικό νόμισμα της χώρας, και δη θα καταβληθεί στον Πελάτη το ισόποσο του, εισπραχθέντος σε ευρώ, τιμήματος, υπολογισμένο με βάση το νέο εθνικό νόμισμα, σύμφωνα με τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και νέου εθνικού νομίσματος που θα ισχύει κατά το χρόνο της γενόμενης καταβολής. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΙΑ, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η ΕΤΑΙΡΙΑ, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση η οποία έχει καταρτιστεί μεταξύ της, εκδότριας την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, τράπεζας και του Πελάτη. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη. Τέλος, σε περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω Paypal, η επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος θα γίνεται και πάλι με τη χρήση του ίδιου μέσου.

(ζ) Η επιστροφή του τιμήματος στον Πελάτη λόγω υπαναχώρησης θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η ΕΤΑΙΡΙΑ έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του.

(η) Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης μόνον εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι ότου να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο Πελάτης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

(θ) Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο χρονικό διάστημα μέχρι την δήλωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης, τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

(ι) Προϊόν το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

 

  1. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται:

(i) Για προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εσώρουχα κ.ο.κ.

(ii) Για προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί ή που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση

Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών, το, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

  1. Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Το, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, δικαίωμα υπαναχώρησης δεν αφορά ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους. 9.1. Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτωνΣε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος, ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.Τα παραπάνω, εκ του νόμου (άρθρο 540 ΑΚ) δικαιώματα του Πελάτη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών.Σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει ελάττωμα σε κάποιο προϊόν θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση, την ίδια ημέρα, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη, είτε τηλεφωνικά, είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού.9.2. Περιορισμός ευθύνης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. 

  1. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος frogpaw.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το οποίο ορίζεται ως εφαρμοστέο σε αυτές, ιδίως δε από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το δίκαιο της πώλησης, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, όπως αυτά τα νομοθετήματα ερμηνεύονται υπό το φως του σχετικών διατάξεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και η ελληνική νομοθεσία θα διέπει την χρήση του. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλης χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τη σχετική, κείμενη νομοθεσία της χώρας αυτής.Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και του Πελάτη στο πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος frogpaw.gr της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 2103843549), στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 2106460734, φαξ: 2106460414), ή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του Ν 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.Υπογραμμίζεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του Ν 2251/1994 αναφορικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από απόσταση, καθώς και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών, εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της σύμβασης πώλησης ή/και παροχής υπηρεσιών που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, δεν θα πειδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος και τη δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων της.Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της). Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994.